Praktische informatie

Door omstandigheden hebben we op het laatste moment het aantal speellocaties moeten terugbrengen en daarmee het speelschema gewijzigd. Enkele teams hadden wensen geuit om zoveel mogelijk samen te spelen, door de wijzigingen hebben we dat niet meer helemaal kunnen honoreren, we vragen jullie begrip daarvoor.


Zorg dat je op tijd in het café bent waar je begint, we starten de quiz exact om 20.00 uur. Op iedere locatie speelt je team twee ronden, eventueel aangevuld met een fotoronde, waarna je een kwartier hebt om naar de volgende plek te gaan. We vragen je om die ‘wisseltijd’ goed te benutten, zodat we steeds op tijd met de ronden kunnen beginnen. Na afloop van de quiz verwachten we iedereen in The Shamrock voor de einduitslag.  


Tijdens de corona-edities hebben we de poquizbeker met de grote oren niet uitgereikt, dat gaan we nu wel weer doen. Omdat we weten dat de strijd om de eeuwige roem altijd op het scherpst van de snede wordt gevoerd, hebben we ons beraden over de situatie waarin teams met een gelijk aantal punten eindigen. In dat geval wint het team dat de meeste foutloze rondes heeft. Mochten beide teams dan nog gelijk staan, dan telt het aantal rondes met slechts 1 fout. In het uiterst onwaarschijnlijke geval dat er dan nog steeds geen verschil is opgetreden, beslist uiteindelijk de jury.